Terapia antynarkotykowa

Image Description
Image Description
Image Description

Terapia uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych i społecznych, z którym zmaga się współczesny świat.

Narkotyki to substancje psychoaktywne, które oddziałują na mózg i wpływają na jego funkcjonowanie. Osoby uzależnione od narkotyków doświadczają wielu niebezpiecznych objawów, które prowadzą do narastającej degradacji ich zdrowia i życia.

Detoks alkoholowy
Image Description
Image Description

Problem uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków to stan, w którym osoba ma silną potrzebę zażywania danej substancji, pomimo szkodliwych skutków, jakie niesie za sobą z jej spożyciem.

Osoba uzależniona nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania i zaczyna kłaść narkotyki na pierwszym miejscu w swoim życiu, przed rodziną, przyjaciółmi, pracą czy innymi ważnymi aspektami.

W przypadku uzależnienia od narkotyków, mechanizm nagrody jest nieustannie aktywowany przez pobudzenie niektórych podwzgórzowych układów nerwowych, co prowadzi do wzmocnienia napięcia emocjonalnego, przyjemności i poczucia zadowolenia. Właśnie te uczucia motywują osobę uzależnioną do dalszego zażywania substancji.

Image Description
Image Description
Image Description

Sposoby terapii uzależnienia od narkotyków

Terapia uzależnienia od narkotyków jest procesem wieloetapowym, który ma na celu odzwyczajenie osoby od narkotyków, ułatwienie jej procesu odwykowego oraz przywrócenie godności osobistej, którą uzależnienie zdegradowało.

  • Detoksykacja i leczenie objawów odstawienia narkotyków.
  • Terapia farmakologiczna, która zapobiega nawrotom uzależnienia oraz łagodzi objawy odstawienia.
  • Terapia behawioralna polegająca na zmianie nawyków i zachowań, które prowadzą do uzależnienia.
  • Terapia grupowa gdzie uczestnicy podczas sesji dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi, otrzymują wsparcie i motywację do walki z uzależnieniem.
  • Terapia rodziny ma na celu przywrócenie równowagi w rodzinie oraz poprawienie komunikacji i relacji wewnątrz rodziny dotkniętej uzależnieniem.

Jeżeli ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, zadzwoń porozmawiajmy.

Image Description